شعار سال 97-1
 
  
جمعه 16 خرداد 1399   05:01:17
بازديد وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران از سكوهاي دريايي توليد و توسعه پارس جنوبي-ارديبهشت1389
بازديد وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران از سكوهاي دريايي توليد و توسعه پارس جنوبي-ارديبهشت1389
8
6
7
9
5
4
2
3
1
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما