شنبه 14 تير 1399   04:15:45
شناسنامه جابجایی علمک

شناسنامه فرآیند

عنوان فرآیند

جابجایی علمک

تعریف فرآیند

تغییر ،جمع آوری و نصب مجدد علمک به دلیل:تخریب ونوسازی ، تغییر ساختار معابر شهری

کد فرآیند             

KSHG200-11/00

نوع فرآیند

    اصلی                                                                پشتیبانی

مسئول

رییس تعمیرات و بهره برداری

فرآیند پیش نیاز

نصب علمک

نام واحد پشتیبان

مالی

مدارک لازم

کپی شناسنامه/کارت ملی، کپی اسناد مالکیت، آخرین قبض پرداختی درصورت مشترک بودن

فرم های مورد نیاز

فرم درخواست جابجایی علمک

مدت زمان انجام فرآیند در هر مرحله:

(تمامی زمان ها، زمان کاری و اداری میباشد.)

مراجعه به دفاتر پیشخوان و تحویل مدارک

30 دقیقه

ارسال مدارک از دفاتر پیشخوان به واحد تعمیرات

2 روز

بازدید واحد تعمیرات و ارائه دستور حفاری

 2 روز

انجام جابجایی

یک هفته بعد از مراجعه و ارائه مجوزها و فیش هزینه

مجموع زمان انجام فرآیند

11 روز

شاخص اندازه گیری و پایش

 (تعداد درخواستهای جابجایی/تعداد جابجایی های انجام شده)  =نسبت جابجایی های انجام شده

زمان انجام فرآیند

دوره اندازه گیری و پایش

3 ماهه

معیار پذیرش

نسبت جابجایی های انجام شده = 1

زمان انجام فرآیند 11 روز

توضیحات

 

تاریخ بازنگری:

امضای  مسئول  فرآیند:

امضای رییس کمیته فرآیندها:

امضای مدیر عامل:

1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما