دوشنبه 23 تير 1399   22:46:08
شناسنامه قطع جریان گاز طبیعی

شناسنامه فرآیند

عنوان فرآیند

قطع جریان گاز

تعریف فرآیند

عملیاتی جهت قطع جریان گاز مشترک و جمع آوری تجهیزات گاز رسانی

کد فرآیند             

KSHG200-14/00

نوع فرآیند

    اصلی                                                                پشتیبانی

مسئول

رییس بهره برداری و تعمیرات

فرآیند پیش نیاز

اشتراک پذیری

نام واحد پشتیبان

امور مشترکین - مالی

مدارک لازم

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک-کپی اسناد مالکیت-کپی آخرین قبض پرداختی

فرم های مورد نیاز

فرم درخواست قطع جریان گاز

مدت زمان انجام فرآیند در هر مرحله:

(تمامی زمان ها، زمان کاری و اداری میباشد.)

مراجعه به دفاتر پیشخوان و تحویل مدارک

30 دقیقه

ارسال مدارک از دفاتر پیشخوان به واحد تعمیرات

2 روز

چاپ فرم قطع و تحویل به واحد امداد

 1 روز

انجام قطع جریان گاز

1 روز

مجموع زمان انجام فرآیند

4 روز

شاخص اندازه گیری و پایش

 (تعداد درخواستهای قطع گاز/تعداد قطع جریان انجام شده) =   نسبت قطع جریان گاز

 زمان انجام فرآیند

دوره اندازه گیری و پایش

3 ماهه

معیار پذیرش

نسبت قطع جریان گاز= 1

زمان انجام فرآیند   4 روز

توضیحات

 

تاریخ بازنگری:

امضای مسئول فرآیند:

امضای رییس کمیته فرآیندها:

امضای مدیرعامل:

1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما