سه‌شنبه 21 مرداد 1399   10:06:56
شناسه وصل جریان گاز

شناسنامه فرآیند

عنوان فرآیند

وصل جریان گاز

تعریف فرآیند

عملیاتی جهت برقراری مجدد جریان گاز و نصب تجهیزات مورد نیاز

کد فرآیند             

KSHG200-15/00

نوع فرآیند

    اصلی                                                                پشتیبانی

مسئول

رییس بهره برداری و تعمیرات

فرآیند پیش نیاز

قطع جریان گاز

نام واحد پشتیبان

امور مشترکین مالی نصب تجهیزات

مدارک لازم

فرم قطع - نقشه تایید شده لوله کشی گاز

فرم های مورد نیاز

فرم درخواست وصل جریان گاز

مدت زمان انجام فرآیند در هر مرحله:

(تمامی زمان ها، زمان کاری و اداری میباشد.)

مراجعه به دفاتر پیشخوان و تحویل مدارک

30 دقیقه

ارسال مدارک از دفاتر پیشخوان به امور مشترکین

2 روز

چاپ فرم وصل و تحویل به واحد امداد یا نصب و تجهیزات

15 دقیقه

نصب کنتور و انجام وصل جریان گاز

1 روز

مجموع زمان انجام فرآیند

3روز

شاخص اندازه گیری و پایش

(تعداد درخواستهای وصل گاز/تعداد وصل های انجام شده) = نسبت وصل جریان گاز

زمان انجام فرآیند    

دوره اندازه گیری و پایش

3 ماهه

معیار پذیرش

نسبت وصل جریان گاز = 1

زمان انجام فرآیند  3 روز

توضیحات

 

تاریخ بازنگری:

امضای مسئول فرآیند:

امضای رییس کمیته فرآیندها:

امضای مدیرعامل:

1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما