دوشنبه 23 تير 1399   22:13:50

تلفنخانه مرکزی: 38241040-38241030

تلفن روابط عمومی :38223360

آدرس وب سایت: www.nigc-ksh.ir 

آدرس ایمیل: Info@nigc-ksh.ir

راههای ارتباطی به منظور رسیدگی به شکایات مشترکین بر مبنای استاندارد ISO 10002:
          تلفن:    38223360      

 تلفن  گویا :    38210077    

      فکس   :   38223360
پست الکترونیکی  :    shekayat@nigc-ksh.ir
سامانه ثبت شکایت در اینترنت    www.nigc-ksh.ir

 

1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما