دوشنبه 23 تير 1399   23:15:33
اسناد پیمانکاران
تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شماره 7/97/گ53
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شماره تقاضا:9737401
مناقصه خرید رگولاتور 10 متر مکعبی تقاضای خرید 9636019
اسناد مربوط به استعلام استفاده از خدمات مشاوره در خصوص پروژه های بهبود مدیریت
اسناد مناقصه محدود سیستم مانیتورینگ ایستگاه­های گاز استان کرمانشاه
توضیح آیتم های موجود در قبض گاز بهاء
 اسناد استعلام پیش ممیزی ، ممیزی نهایی و ثبت و صدور گواهینامه های ISO
اسناد استقرار نظام تعالی سازمانی
1
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما